Facebook

Algemene voorwaarden www.lbd-makeup.com

1. INHOUD VAN DE INTERNET SITE

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie op de internet site correct is en up to date is, wij behouden ons dus het recht om op elk gewenst moment et zonder verwittiging de inhoud van de deze internet site te wijzigen. Maar tegelijkertijd garanderen wij niet dat alle aangeboden informatie op deze internet site 100% juist, precies of volledig is.

 

2. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de aankopen van producten die worden aangeboden op deze site. Wanneer u een product bestelt op deze site heeft dan ook tot consequentie dat de algmene voorwaarden van deze site volledig en zonder uitzondering accepteert.

 

3. KLANTENSERVICE

Onze klanten service is beschikbaar voor allerlei informatie, vragen of advies, :
SPEGA-INT, PI Bois de Grasse, 61, avenue Louison Bobet, 06130 Grasse, FRANCE
Telefoon : 00 33 (0)4 93 00 05 33
Fax : 00 33 (0)9 81 70 26 65
E-mail : info@spega-int.fr

 

4. PRIJS

Aanbiedingen en kortingsacties zijn slechts geldig tijdens de gestelde periode en de beschikbare voorraad, alhoewel we er alles aan doen om de benodigde voorraad te hebben kan een onvoorzien grotere vraag ertoe leiden dat we niet meer aan de vraag kunnen voldoen.
De prijzen op de site zijn de prijzen in euros inclusief BTW exlcusief verzendkosten (zie levering), en kunnen op elk mogelijk moment gewijzigt worden.
Voor leveringen in Europa, worden de bestelde producten gefactureerd met de Franse BTW (20% per 1 januarie 2014). Indien u een faktuur nodig heeft met BTW verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantenservice op onderstaand adres.
Voor leveringen buiten de EU, worden de bestelde producten zonder BTW gefactureerd. PAS OP : Bij leveringen buiten de EU dient u alle geldende belastingen in het desbetreffend land te voldoen.
De producten blijven het volledig eigendom van SPEGA-INT SARL tot het volledig verkoopbedrag is voldaan.

 

5. BESTELLINGEN

op het moment dat u uw aankoop bevestigt, accepteert u tegelijkertijd de algemene verkoopvoorwaarden zonder enige uitzondering. Uw aankoop zal vervolgens worden verwerkt zodat u uw bestelling zo snel als mogelijk ontvangt. Bij bevestiging en betaling van uw bestelling ontvangt u een email dat uw bestelling door ons in goede orde is ontvangen. Deze orderbevestiging dient er tevens voor de verwerking van de bestelling. U gaat ermee akkoord dat ons verwerkingssysteem de elementen gebruikt ter verwerking ervan en het dient als bevestiging van de bestellingsdatum. Wij behouden echter het recht alle bestellingen te annuleren wanneer wij een betalingsprobleem of fraude verdenken of indien uw account een betalingsprobleem in het verleden heeft gegeven, een bestelling kan ook geannuleerd worden indien de opgegeven account informatie door ons als niet correct wordt beoordeelt.. Voor betalingen per bankoverschrijving, wordt de bestelling pas in behandeling genomen nadat we betaling hebben ontvangen.

 

6. PRODUCT BESCHIKBAARHEID

Alle aangeboden producten op onze site zijn beschikbaar met onder reseve van voldoende voorraad. Indien een product niet op voorraad is op het moment van de bestelling, informeren wij u binnen 8 dagen wanneer het product weer op voorraad is en wanneer u het product ontvangt. U kunt bij niet op voorraad zijn van producten te allen tijde besluiten de bestelling te annuleren (het aankoopbedrag wordt dan binnen 15 werkdagen teruggestort per credit card of bankoverboeking) of het product dat niet op voorraad is wijzigen voor een ander product, de uitgestelde bestelling zal verstuurd indien onze klantenservice geen annulering van u ontvangt.

 

7. BETALING

Wij accepteren enkel credit card betalingen op onze site vanuit bestelling in Europa.
Het is echter mogelijk om onze klanten service te contacter per telefoon 00 33 (0)4 93 00 05 33 of per mail : info@spega-int.fr om een bestelling (buiten Europa) via bankoverboeking te voldoen. Onze klanten service zal u alle nodige betalings informatie sturen. Eenmaal dat betaling per bankoverboeking is ontvangen wordt de bestelling verzonden. Betaling per credit card: de volledige beveiligde betaling zelf vind plaats op de internet site van onze bank : Sogenactif (Société Générale) eenmaal dat u de bestelling heeft bevestigt. Op geen enkel moment worden uw credit card gegevens verzonden of bewaard op onze servers, wat de veiligheid verhoogt van uw internet betaling.

De gehele internet betalingstransactie wordt door Sogenactif verzorgt, vanaf het invoeren van uw credit card gevevens tot het storten op onze rekening. Nadat u de bestelling met bezorgadres gegevens heeft bevestigt, dient u de betaalmethode te kiezen door op een van de beschikbare logos te klikken die overeenkomt met uw credit card (CB, Visa, Eurocard/Mastercard...). na het klikken op een van de logos komt u op de betalingspagina van de bank terecht (Société générale) waar de uiteindelijke betaling wordt geregeld volgens een beveiligde en gecryteerde methode (SSL: Secure Socket Layer).

 

8. BEZORGING

De producten worden bezorgd met de gekozen transporteur en op het bezorgadres opgegeven en bevestigd door de koper. De koper is verantwoordelijk voor alle informatie opgegeven in zijn account en alle eventuele bezorgproblemen die hier uit voort komen , de verkoper dient alle mogelijke informatie te geven voor een juiste bezorging van zijn bestelling. Alle foutieve of onvolledige informatie ingevoerd door de klant kan leiden tot een niet levering en daaruitvolged een retour van de bestelling naar de verzender, alle kosten van de retour en het opnieuw verzenden aan de klant moeten integraal betaald worden door de klant.
De transport keuze is zeer belangrijk. De keuze die de klant bepaald is gebasseerd op gewicht, urgentie en met welke gararantie / verzekering de bestelling verstuurd dient te worden. De site biedt 2 transporteurs aan met de verschillende verzekerings opties; Colissimo Expert Interantional (gemiddelde bezorgtijd 5 tot 7 werkdagen) of UPS Express (gemiddelde bezorgtijd 4 werkdagen:
Colissimo Expert International zonder verzekering :Bezorging tegen handtekening van de koper met trackingsnummer maar zonder verzekering.
Colissimo Expert International met verzekering :Bezorging tegen handtekening van de koper met trackingsnummer MET verzekering.
In geval dat bij levering de klant niet thuis is kan het pakket op het postkantoor worden opgehaald binnen een termijn van 15 dagen. Na de 15 dagen termijn wordt het pakket retour afzender gestuurd, alle kosten zijn dan voor de koper. UPS Express zonder ,verzekering : Bezorging tegen handtekening van de koper met trackingsnummer maar zonder verzekering.
UPS Express met verzekering : Bezorging tegen handtekening van de koper met trackingsnummer MET verzekering.br /> In geval dat bij levering de klant niet thuis is kan het pakket op het postkantoor worden opgehaald binnen een termijn van 10 werkdagen. Na de 10 dagen termijn wordt het pakket retour afzender gestuurd, alle kosten zijn dan voor de koper.

PAS OP : In geval van oneenigheid over bezorging baseren wij ons op, en wordt het geschil beslist door, de officiële en objectieve informatie die verstrekt wordt door colissimo en UPS Express. Wanneer de desbetreffende transporteur bevestigd date en pakket afgeleverd is op het vermelde adres kan er nooit sprake zijn van enige reclamatie.

De bezorging wordt als afgehandeld beschouwd bij bevestiging van de transporteur dat het pakket is aangeboden op het aangegeven bezorgadres op de factuur.


SPEGA-INT kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor vertraagde leveringen door Colissimo of UPS Express.
SPEGA-INT kan ten alle tijden een bestelling annuleren indien de bezorging als te moeilijk wordt beschouwd of met verhoogde risico.
Indien het pakket beschadigd of open wordt aangeboden dien t de klant binnen 48 uur onze klanten service informeren om dit « defect » te signaleren. Na 48 uur is SPEGA-Int niet verplicht een klacht te honoreren. Bij ontvangst van een klacht zal SPEGA-INT een specifiek klachtennummer communiceren dat bij communicatie steeds vermeld dient te worden. In geval dat bij bezorging in aanwezigheid van de transporteur een probleem wordt geconstateerd die direct met de transporteur een klachtenformulier worden ingevuld.
Alleen bestellingen in onbeschadigde staat met de originele verpakking(en), factuur, klachtennummer en retournummer worden door SPEGA-Int in behandeling genomen.

 

9. HERROUPINGSRECHT

1.Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het productdoor de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij levering van diensten: 3.Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 4.Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Kosten in geval van herroeping 1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen per bankoverboeking. Om terugverzending te regelen dient de consument onze klantenservice te contacter op tel: 00 33 (0)4 93 00 05 33 of per mail info@spega-int.fr.
De consument ontvangt dan binnen 2 werkdagen een klachtenformulier met een retournummer. Alleen retourverzendingen in onbeschadigde staat met de originele verpakking(en), factuur, klachtennummer en retournummer worden door SPEGA-Int in behandeling genomen.
Retouradres : SPEGA-INT SARL, PI Bois de Grasse, 61, avenue Louison Bobet, 06130 Grasse - FRANCE

 

10. Conformiteit en Garantie

1.De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2.Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten

 

11. VERANTWOORDELIJKHEID

De afbeeldingen, fotos en teksten op site maken geen deel uit van een contractuele overeenkomstof de aankoop. Dientengevolge kan SPEGA-Int nooit verantwoordelijk worden gehouden voor foutieve afbeeldingen, fotos en teksten.
SPEGA-INT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van het koopcontract, in geval van onbeschikbaarheid van een of meerdere producten, in geval van force majeure,in geval van te late bezorging of gedeeltelijke of gehele staking van de transportdiensten. SPEGA-INT kan niet aansprakelijk worden gesteld en is niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte aansprakelijkheid voor, omzetverlies, winstverlies, wisselkoers verlies, niet vermelde of additionele belastingen of enigerlei andere kosten.
SPEGA-INT wijst erop dat in het kader van artikel 1124, dat minderjarigen geen (koop)contract kunnen aangaan. Dien ten gevolge, bestellingen bestemd voor minderjarigen dienen door een volwassenen worden geaccepteerd. In het geval van het onvangst van persoonlijke informatie van een minderjarigen, dient de wettelijk ouder of voogd vragen om het verwijderen van deze informatie uit onze database.
Hypertekst Linken van andere sites kunnen aanwezig zijn. SPEGA-INT is niet verantwoordelijk indien deze andere sites niet conform de regelgeving opereren.
Het is dan ook alleen met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van SPEGA-INT toegestaan een hyperlink tekst aan te brengen naar de homepage of andere hypertekst linken naar andere paginas van deze site.

 

12. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Alle informatie en elementen op deze site zijn het exclusieve eigendom van SPEGA-INT.
Niemand mag zonder toestemming enige informatie of gegevens verveelvoudigen (in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs), kopiëren of verzenden.
Ook iedere vorm van link of per hypertekst is volkomen verboden zonder schriftelijke toestemming van SPEGA-INT.

 

13. LOI APPLICABLE – RÈGLEMENT AMIABLE – LITIGES

Deze algemene internet verkoopvoorwaarden vallen onder het FRANS recht.
SPEGA-INT kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor, materiële, immateriële of lichamelijk letsel, dat voort kan komt uit een niet goed functioneren of niet goed gebruik van een de producten die verkocht worden op de site. SPEGA-Int kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor productmodificaties aangebracht door de fabrikant. De verantwoordelijkheid van SPEGA-INT kan uiteindelijk maxiaal de totale aankoopsom bedragenen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eenvoudige fouten of vergissingen die kunnen optreden bij het presenteren van de diverse producten. In geval van oneenigheid in opvatting van het verkoopcontract heeft de consument de mogelijkheid, voordat het gerechtelijke stappen onderneemt, een oplossing te zoeken gezamenlijk met SPEGA-Int met of zonder een brancheorganisatie.
Alle klachten worden doo ons serieus behandeld en met als uitgangspunt dat er altijd een oplossing wordt gevonden of een onderbouwd antwoord. Wij vragen aan de consumenten dan ook bij klachten eerst een gemeenschappelijke oplossing te vinden. Mocht beide partijen er niet uit komen dan zal het geschil bij : le Tribunal de Commerce de Nice worden beslist.

 

WETTELIJKE INFORMATIE

Declaratie CNIL N° 1431792
Publicatie directeur : M. Serge SPERMON

Webmaster
MILLENIUMPROD – Abracadabra Studio – Aéroport de Cannes – 245 avenue Francis Tonner – 06150 Cannes – France
Tél. : 00 33 (0)4 93 49 70 87
RCS Cannes : B428287361 Code NAF : 7311Z

BEDRIJFSINFORMATIE :
SPEGA-INT SARL – 701 chemin Lintier – 06220 GOLFE JUAN - FRANCE
TELEFOON : 00 33 (0)4 93 00 05 33 – Fax : 00 33 (0)9 81 70 26 65 – Email: info@spega-int.fr
RCS Antibes 511 601 692 - Code NAF : 4791B
N° TVA intracommunautaire FR 845 116 016 92

N° siret : 511 601 692 000 11 - N° Siren : 511 601 692
Wet 78-17 van 6 JANUARIE 1978, betreffende persoonlijke gegevens
Deze internet site heeft zich aangemeld bij de CNIL (Franse consumenten organisatie die de rechten en plichten bewaakt omtrent internetverkoop). De wet 78-17 van 6 januari 1978, geeft u het recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en indien gewenst te verwijderen..
U gegevens worden niet aan andere bedrijfen verkocht, gegeven, geruild of in welke vorm dan ook bekend gemaakt..
Onze internet maakt gebruik van cookies om de servicegraad en gebruiksgemak te verhogen. De cookies worden alleen gebruikt op onze internet site en alleen voor uw persoonlijke service.
De consument aanvaard bij het gebruik van onze site dat we cookies hanteren. Het gerbuik maken van cookies is aangemeld bij het CNIL onder nummmer 1431792.

 

ANNEXE : WETTELIJKE TEKSTEN

BURGERLIJK RECHT

ARTIKEL 1124
Volgende personen zijn niet capabel om een wettelijk contract aan te gaan :
Minderjarigen ;
Meerderjarigen beschermt door ARTIKEL 488.

ARTIKEL 1641
De verkoper garandeert dat de verkochten producten geen verborgen gebreken hebben die een goed gebruik of functioneren in de weg staan,
.

CONSUMENTEN CODE

ARTICLE L211-4
De verkoper is verplicht het product te leveren dat overeenkomt met het contract.